برنامه اموجی کمرا برای اندروید ، ویرایشگر عکس اندروید