چگونه بعد از ارسال پیام و قبل از مشاهده آن را لغو کنم ؟

هزار و یک دانلود را در گوگل محبوب کنید