دانلود بازی های مود شده اندروید

دانلود بازی های مود شده اندروید

دانلود بازی های مود شده اندروید   | نسخه مود MOD و هک شده بازی های اندروید

بازی های مود شده در حقیقت نسخه ی هک شده بازی های رسمی اندروید می باشند که در این نوع بازی ها شما از منابع نامحدودی (پول بی نهایت – زمان و یا جم بی نهایت ) بهره مند هستید ، در در نسخه اصلی ان بازی به آنها دسترسی ندارید. حی ممکنه است در برخی از مود ها تمام مراحل بازی انلاک باشد و شما نیازی به سپری کردن وقت خود برای باز کردن از آنها نداشته باشید !  با توجه به اینکه لذت بازی به باز کردن همین مرحله هاست برخی پلیر های بی حوصله و عجول تمایل به استفاده از نسخه مود شده بازی ها دارند که در این بخش ما بازیهای دارای نسخه ی مود را برایشان فراهم کردیم.